TELUS Mobile Internet Devices

Found 5 TELUS Mobile Internet Devices
 • LTE
 • 3000 mAh backup battery
 • Connect up to 20 Wi-Fi devices
ZTE
chk4G, chkWifi, chk14Mbps, chk21Mbps, chk42Mbps, chk75Mbps, chk100Mbps, chkBell4G, chkRogers4G, chkTelus4G, chkBellLTE, chkRogersLTE, chkTelusLTE,
 • LTE
 • Secure Wireless Connection
 • Connect up to 20 Wi-Fi devices
ZTE
chkWifi, chk14Mbps, chk21Mbps, chk42Mbps, chk75Mbps, chk100Mbps, chkBell4G, chkRogers4G, chkTelus4G, chkBellLTE, chkRogersLTE, chkTelusLTE,
 • All day battery
 • Connect up to 15 users
 • Download speeds up to 337.5 Mbps
Novatel
chk4G, chkWifi, chk14Mbps, chk21Mbps, chk42Mbps, chk75Mbps, chk100Mbps, chkBell4G, chkRogers4G, chkTelus4G, chkBellLTE, chkRogersLTE, chkTelusLTE,
 • Connect up to 10 Wi-Fi enabled devices
 • Maximum download speeds of up to 150 Mbps
Huawei
chk4G, chkWifi, chk14Mbps, chk21Mbps, chk42Mbps, chk75Mbps, chk100Mbps, chkBell4G, chkRogers4G, chkTelus4G, chkBellLTE, chkRogersLTE, chkTelusLTE,
 • 4G LTE modem
 • Falls back to DC-HSPA+
 • Connect up to 32 devices
Huawei
chk4G, chkWifi, chk14Mbps, chk21Mbps, chk42Mbps, chk75Mbps, chkBell4G, chkRogers4G, chkTelus4G, chkBellLTE, chkRogersLTE, chkTelusLTE,
Found 5 TELUS Mobile Internet Devices